OFERTA

Home / OFERTA

Projekty Architektoniczne

Archiforma Biuro projektowe – Architekt Głubczyce

PROJEKTY DOMÓW

Projekt domu w zabudowie jednorodzinnej wykonujemy w oparciu o wizję klienta lub przedstawiony wzór weryfikując go pod względem formy i funkcji. Początek pracy związany jest z oceną możliwości usytuowania budynku na działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy.

GARAŻE, BUDYNKI GOSPODARCZE I WIATY

Wykonujemy projekty garażu wolnostojącego lub jego dobudowy do istniejącego budynku. Podstawą projektu są wytyczne związane z jego wymiarami i usytuowaniem na działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Projekt garażu może zostać wzbogacony o opracowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

PROJEKTY ELEWACJI

Biuro ARCHIFORMA specjalizuje się w projektowaniu kolorystyki elewacji. Zakres projektów obejmuje opracowanie wzoru plastycznego z określeniem dokładnych barw, które mają zostać naniesione na elewację jak i przedstawienie sposobu wykonania prac remontowych. W zależności od indywidualnych potrzeb inwestora.

PROJEKTY DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

Biuro ARCHIFORMA Głubczyce wykonuje kompleksowe projekty docieplenia budynków lub ich części. Na podstawie inwentaryzacji i dokumentów archiwalnych, oraz badań struktury budynków wykonujemy obliczenia cieplne przegród budowlanych po to aby optymalnie dopasować rodzaj i wielkość warstwy docieplenia.

ADAPTACJE PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

Gdy zdecydujecie się Państwo na zakup gotowego projektu architektonicznego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest dokonanie jego adaptacji. Ze względu na to, że gotowy projekt jest z założenia uniwersalny, wymagane jest dostosowanie go do konkretnych warunków przypisanych do danej działki.

INWENTARYZACJE BUDOWLANE

Inwentaryzacja budowlana polega na wykonaniu dokumentacji rysunkowej istniejącego budynku uwzględniającej rzuty wszystkich kondygnacji wraz z rzutem dachu, charakterystyczne elementy, techniczny opis wraz z zestawieniem powierzchni oraz rysunki instalacji.

PROJEKTY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

Każda zmiana konstrukcyjna budynku mieszkalnego lub gospodarczego wymaga przeprowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, które zakłada wykonanie projektu przebudowy wraz z wykonaniem ekspertyzy konstrukcyjnej.

ZMIANA SPOSOBU PRZEZNACZENIA

W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części np. w budynku mieszkalnym tworzymy pomieszczenie usługowe lub budynek gospodarczy chcemy przekształcić w budynek mieszkalny, niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej.

POZWOLENIA KONSERWATORSKIE

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z szeroką tematyką pozwoleń konserwatorskich. Jest wiele przypadków, w których przepisy Prawa Budowlanego wymagają zdobycia opinii lub zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie prac remontowych.

O FIRMIE

Biuro projektowe Archiforma

ARCHIFORMA to biuro projektowe z Głubczyc specjalizujące się w realizacji projektów architektoniczno-budowlanych w pełnym zakresie to znaczy od wypracowania koncepcji architektonicznej, poprzez uzyskanie wszelkich dokumentów urzędowych do kompletnego projektu budowlanego budynku łącznie z instalacjami wewnętrznymi. Każdy nasz Klient otrzymuje starannie dopracowaną dokumentację projektową zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i geodezyjnego. Przygotowana przez nasze biuro architektoniczne dokumentacja projektowa gwarantuje otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. W trosce o państwa komfort Pracujemy wg wspólnie uzgodnionych terminów oraz przygotowujemy wszelkie potrzebne pisma i wnioski. Na życzenie klienta zakres zlecenia może zostać poszerzony o dodatkowe elementy np. opracowania projektowe przyłączy, kosztorysy, mapy geodezyjne, pozwolenia konserwatorskie. Szczegółowy plan pracy jest ustalany po wstępnych konsultacjach naszych inżynierów z klientami.

Projekty domów

Projekt domu w zabudowie jednorodzinnej wykonujemy w oparciu o wizję klienta lub przedstawiony wzór weryfikując go pod względem formy i funkcji. Początek pracy związany jest z oceną możliwości usytuowania budynku na działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Kolejnym krokiem jest opracowanie koncepcji domu, w którym klientowi przedstawiamy rzuty kondygnacji, ich układ funkcjonalny oraz zagospodarowanie działki. Na tym etapie klient otrzymuje również wizualizację swojego przyszłego domu. Po zaakceptowaniu koncepcji przystępujemy do wykonania projektu budowlanego domu zawierającego dział architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz projektowaną charakterystykę energetyczną budynku w oparciu o aktualne przepisy. Równolegle z pracami projektowymi przygotowujemy dla naszych klientów wszystkie wymagane wnioski urzędowe. Nasza wiedza i doświadczenie znacznie przyspiesza uzyskanie wszelkich uzgodnień, zgód i decyzji co wpływa na szybszą realizację projektu. Na życzenie klienta poza projektem domu możemy wykonać projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych.

Garaże, budynki gospodarcze i wiaty

Wykonujemy projekty garażu wolnostojącego lub jego dobudowy do istniejącego budynku. Podstawą projektu są wytyczne związane z jego wymiarami i usytuowaniem na działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Projekt garażu może zostać wzbogacony o opracowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Finalnym produktem zlecenia jest pełna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonujemy projekty budynków gospodarczych i wiat o powierzchni powyżej 25m2, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę jak i mniejszych opracowując odpowiedni wniosek na zgłoszenie robót budowlanych. Najczęściej są to budynki gospodarcze lub wiaty wykorzystywane w gospodarstwach rolnych.

Projekty elewacji domów, budynków mieszkalnych, kamienic

Biuro ARCHIFORMA specjalizuje się w projektowaniu kolorystyki elewacji. Zakres projektów obejmuje opracowanie wzoru plastycznego z określeniem dokładnych barw, które mają zostać naniesione na elewację jak i przedstawienie sposobu wykonania prac remontowych. W zależności od indywidualnych potrzeb inwestora przedstawiane są inne elementy wykończenia elewacji np. panele drewniane czy okładziny metalowe. Finalny projekt kolorystyki elewacji zostaje przedstawiony klientowi jako rysunek 2D, przedstawiający płaski obraz ścian – czyli widok elewacji, lub w formie wizualizacji 3D – czyli pełnego obrazu całej bryły budynku. Biuro wykonuje projekty bieżącej konserwacji lub remontu elewacji np. domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych czy kamienic. Dla budynków będących pod nadzorem konserwatora zabytków, czyli wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków lub Rejestru Zabytków, biuro opracowuje niezbędne dokumenty i projekty w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Jeśli myślisz o odnowieniu swojego domu, zadzwoń do nas. Przygotujemy wyjątkowy projekt, który odmieni Twój dom !

Projekty docieplenia budynków

Odpowiednio docieplony budynek, stanowczo ogranicza powstawianie strat w gospodarce cieplnej domu, generując wymierne oszczędności w sezonie grzewczym oraz lepszy komfort samego mieszkania. Biuro ARCHIFORMA wykonuje kompleksowe projekty docieplenia budynków lub ich części. Na podstawie inwentaryzacji i dokumentów archiwalnych, oraz badań struktury budynków wykonujemy obliczenia cieplne przegród budowlanych po to aby optymalnie dopasować rodzaj i wielkość warstwy docieplenia. Zamawiając u nas projekt, otrzymujecie Państwo gotowy i kompletny zestaw dokumentów umożliwiających rozpoczęcie prac docieplenia budynku. W skład projektu wchodzi rysunki wykonania wraz z opisem sposobu docieplenia budynków, obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, oraz wymagane uzgodnienia i pozwolenia w zależności od typu budynku. W przypadku budynków znajdujących się w strefie konserwatorskiej lub będących pod nadzorem konserwatora zabytków, oferujemy realizację wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac modernizacyjnych. Zachęcamy do poznania szczegółów w biurze lub pod numerem 501 253 673

Adaptacje projektów architektonicznych

Gdy zdecydujecie się Państwo na zakup gotowego projektu architektonicznego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest dokonanie jego adaptacji. Ze względu na to, że gotowy projekt jest z założenia uniwersalny, wymagane jest dostosowanie go do konkretnych warunków przypisanych do danej działki. W projekcie adaptacyjnym można wprowadzić również zmiany do projektu np. zmiany wymiarów zewnętrznych lub zmiany wysokości pomieszczeń ale musi być to zgodne z wymogami prawa budowlanego. Adaptacja projektu gotowego, jest to po pierwsze potwierdzenie możliwości jego wykorzystania do budowy na konkretnej działce, oraz dostosowania go do warunków lokalnych, oraz indywidualnych potrzeb. Wymagane jest również potwierdzenie poprawności projektu przez konstruktora, projektantów z branż instalacyjnych. Przed wykonaniem adaptacji projektu należy przygotować wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z rejestru gruntów, potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej i mapę do celów projektowych. Należy pamiętać, że kupując gotowy projekt z bardzo szerokiej oferty rynku, wymagane jest wykonanie jego adaptacji. Bez niej projekt pozostanie bezużyteczny.

Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana polega na wykonaniu dokumentacji rysunkowej istniejącego budynku uwzględniającej rzuty wszystkich kondygnacji wraz z rzutem dachu, charakterystyczne elementy, techniczny opis wraz z zestawieniem powierzchni oraz rysunki instalacji. Inwentaryzacje budowlane wykonujemy przeważnie w celu przygotowania i rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacji obiektów. Nasze usługi obejmują zarówno inwentaryzacje budynków jak i całych działek. Działamy kompleksowo, dostarczając pełnowartościowe i kompletne dokumenty potrzebne do wykonania prac będących kolejnością inwentaryzacji budowlanej.

Projekty rozbudowy i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych

Każda zmiana konstrukcyjna budynku mieszkalnego lub gospodarczego wymaga przeprowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, które zakłada wykonanie projektu przebudowy wraz z wykonaniem ekspertyzy konstrukcyjnej. Typowym projektem jest zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, dobudowa tarasu lub balkonu, zmiana wielkości otworów okiennych i drzwiowych jak i dobudowa części budynków. Wykonanie projektu polega na przeprowadzeniu ekspertyzy konstrukcyjnej, inwentaryzacji budynku, dostosowaniu przebudowy do ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, wykonaniu projektowanej charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jak również wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych. Gotowy projekt umożliwia uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Zapraszamy do współpracy!

Zmiana sposobu przeznaczenia

Przepisy prawa budowlanego dotyczące sposobu przeznaczenia budynków mieszkalnych, usługowych czy gospodarczych wymagają użytkowania budynków lub ich części zgodnie z ich statutem zapisanym w ewidencji budynków. W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części np. w budynku mieszkalnym tworzymy pomieszczenie usługowe lub budynek gospodarczy chcemy przekształcić w budynek mieszkalny, niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt zmiany sposobu przeznaczenia musi być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Projekt zawiera część rysunkową, opisową oraz uzgodnienia formalne.

Pozwolenia konserwatorskie

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z szeroką tematyką pozwoleń konserwatorskich. Jest wiele przypadków, w których przepisy Prawa Budowlanego wymagają zdobycia opinii lub zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie prac remontowych. Wszelkie prace ingerujące mechanicznie w budynek objęty ochroną konserwatorską lub będący w strefie ochrony konserwatorskiej muszą być podparte zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w trybie urzędowym wydaje stosowne dokumenty. Świadczymy usługi przygotowania i przeprowadzenia całej procedury związanej ze zdobyciem dokumentów konserwatorskich. Po naszej stronie jest właściwe przygotowanie wniosków, ich złożenie, kontakt z Konserwatorem Zabytku, a finalnie przygotowanie kompletu ważnych dokumentów, które przekazujemy klientowi. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem 501 253 673