Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku

Home / / / / Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku

OPIS

Projekt docieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonanie nowej kolorystyki budynku.

KLIENT

Wspólnota mieszkaniowa

DATA

projekt – 09.2014r.

statut – zrealizowane

ZADANIE

Przygotowanie  koncepcji kolorystycznych elewacji, wybór jednej z zaproponowanych rozwiązań, uzyskanie pozytywnej opinii od konserwatora zabytków oraz mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej.

Rebranding