Przebudowa i Adaptacja Stodoły

OPIS

Przebudowa i adaptacja stodoły – projekt koncepcyjny
Zmiana sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na cele mieszkalne.
Wizja architektoniczna adaptacji stodoły i wykreowanie nowej przestrzeni we wnętrzu oraz dodanie nowego elementu jakim jest wieża w nawiązaniu do domku na drzewie. Elementem łączącym jest kładka – mostek.

PROJEKT KONCEPCYJNY

DATA

projekt koncepcyjny- 05.2016r.

AUTOR PROJEKTU

Iwona Kołodziejczyk