Przebudowa Domu

OPIS

Przebudowa budynku jednorodzinnego.

Założeniem projektowym jest powiększenie istniejącego domu, poprzez dobudowanie części mieszkalnej nad garażem. Inwestorom zależało aby charakter dobudowy komponował się z całością domu.

KLIENT

Prywatny

DATA

Projekt – 03.2016r.

Statut – zrealizowane

AUTOR PROJEKTU

Biuro Projektowe ARCHIFORMA